Od Publikováno: 26. 9. 20229,7 min čteníCategories: NezařazenéViews: 3519

Jací jsou Tuaregové: povahy a zvyky

Kdo to jsou Tuaregové?

Jeden z berberských národů – nomádů, který obývá část Sahary a Sahelu v severní Africe o celkové rozloze 2 milionů km². Kočovný kmen Tuaregů tvoří přibližně 4,2 milionu osob.

Jejich název znamená v arabštině „bohem opuštění“. Někdy se označují také jako Kel Tamašek, tedy lidé hovořící jazykem tamašek (dialekt berberštiny).

Zastoupení Tuaregů v jednotlivých oblastech

  • Nigerská republika: 11 % populace
  • Mali: 5 % populace
  • Burkina Faso: 1,9 % populace
  • Libye: 1,5 % populace
  • Alžírsko: 0,36 % populace
  • Nigérie: 0,015 % populace

Na našich zájezdech do Alžírska strávíme ve společnosti Tuaregů několik dní v jejich saharské domovině.

Jací jsou Tuaregové?

Národ Tuaregů žije v osamocení na neobyvatelném území africké pouště. Díky drsnému kočovnému způsobu života jsou zvyklí přežít nehostinné podmínky nekonečné pouště. Poradí si za jakékoliv situace i bez vody, která by jiným scházela.
Tuaregové jsou hrdí vládci pouště a válečníci, ale také tajemní obchodníci. Jejich hlavní obživou je kočovné pastevectví. Mají velmi citlivé smysly (chuť a čich).

Tradiční oděvy

Tradiční oděv pro muže

Tuaregové nosí široké tuniky (tzv. bubu), vzdušné kalhoty a sandály z velbloudí kůže. Typický outfit je doplněn o dlouhý plášť, který sahá od hlavy až k patě. Tvář jim zakrývá indigově modrý šál tak, že jim jsou vidět pouze oči. Díky němu se jim přezdívá „modří muži z pouště“.
Na hlavách mají tuarežský šátek uvázaný do turbanu, jenž opticky zvyšuje pánskou postavu. Turban (arabsky šéš nebo litham) je klíčovým prvkem mužského oděvu. Rozlišuje se barvou a stylem uvázání. Každý druh turbanu se hodí na jinou společenskou událost.
 
Muž je poprvé zahalen v 18 letech. Tento akt je doprovázen slavnostním rituálem, od této chvíle je jedinec připraven se oženit.

Tradiční oděv pro ženy

Tuaregské ženy nosí volné šaty zvané tasernest. Jedná se o dlouhý pruh látky z mušelínu, jenž se obvazuje kolem vrchní poloviny těla. Spodní část dámského oděvu tvoří volná sukně. Jako pokrývku hlavy mají dlouhý šátek, který jim dosahuje až k pasu. Na rozdíl od mužů si ženy nechávají tvář odkrytou, výjimkou mohou být pouze některé starší ženy. Charakteristickou barvou pro oblečení je tmavě modrá.

Tetování

Především pro ženy jsou příznačná tetování na tváři, krku, rukách nebo nohách. Podle tradic pomáhá proti uhranutí a léčí nemoci. V tetování může mít žena „vepsáno“ mnoho důležitých informací o své osobě, například zda je vdaná, z jaké sociální vrstvy pochází apod.

Matrilinearita

I když by se to nemuselo na první pohled zdát, jsou to právě tuaregské ženy, které mají v komunitě výsadní postavení. A také se umějí spolupodílet na rozšiřování kulturního bohatství v různých uměleckých sférách.
Společenství Tuaregů se vymyká muslimským pravidlům. Rodiny jsou monogamní a ženy mají vždy rozhodující slovo. V každé rodině jim patří stan a jeho vybavení, zatímco muž je živitel rodiny a majitel zvířat. Pokud se manželé rozvedou, zůstane muži mnohdy jen velbloud, s nímž do manželského svazku vstupoval.

Životní styl

Tuarežské přísloví praví „Aman iman“, což znamená voda je život. Denní režim Tuaregů je závislý na zdrojích vody a aktuálních klimatických podmínkách. Kvůli častému přesouvání z místa na místo nevlastní moc věcí, jen tolik, kolik uveze jejich velbloud.
 
To, co si nejsou schopni vypěstovat nebo vyrobit, nakupují na tržištích za peníze utržené z prodeje zvířat. Přebývají v kožených stanech nebo v chýších ze stébel, které si postaví přímo na místě, kde roste suchá vegetace. Pusté písečné duny zaujímají pouze 20 % Sahary, na větší části území se rozprostírají přívětivější skalnaté a hornaté oblasti se zdrojem podzemní vody. Tuaregové se proto hojně vyskytují v horských oblastech Tassili N’Ajjer (Alžírsko a Lybie), Ahaggar (Alžírsko), Adrar des Ifoghas (Mali) a Aïr (Niger).

Řemesla a umění

Umělecké předměty Tuaregů nejsou příliš zdobné, zakládají si na jednoduchosti. Pro muže je typická práce s kovem, zatímco ženy vyrábějí předměty z kůže. Mezi výrobky můžeme najít meče (takuby), nože, dýky, vaky, tašky, brašny, pouzdra, stany, sandály a předměty pro denní potřebu.
Ženy nosí stříbrné šperky, jelikož zlato údajně přináší smůlu. Oblíbené jsou přívěsky, náhrdelníky, náramky, prsteny, náušnice a spony na šaty. V menší míře Tuaregové vyrábějí věci ze dřeva – vařečky, krabičky či sedla na velbloudy.

Zvířata

Velbloudi jsou pro Tuaregy nejdůležitější zvířata. Dromedáry považují za sobě rovné, jsou to jejich partneři na písečných poutích po Sahaře dlouhá staletí. Velbloudy využívají nejen jako dopravní prostředek, ale rovněž jako potravu (mléko, maso).
Z velbloudí kůže vyrábějí stany, vaky na vodu a další předměty nutné pro přežití. Moč velbloudů kočovníkům slouží jako dezinfekce při poranění kůže. Dokonce využívají i trus dromedárů, kterým přikládají do ohně namísto dřeva. Na pastvinách Tuaregové chovají kozy, ovce a krávy zebu. Čím větší počet zvířat, tím větší majetek má jejich majitel.

Obchodování

V dřívějších dobách byli Tuaregové alias Berbeři pány veškerého obchodu přes Saharu. Ze severu na jih převáželi zboží, jako jsou čaj, tabák, cukr, látky, kovy, proso a šperky. Postupem času s příchodem Evropanů ztratili svou výsadní pozici. Velbloudí karavany Tuaregů v současnosti převážejí už jen vytěženou sůl z dolů v pouštních oblastech Bilma (Niger) a v Taoudenni (Mali).

Jazyk a písmo

Jazykem národa Tuaregů je tamašek. Patří do skupiny berberských jazyků, které spadají do části afroasijské jazykové rodiny. Tamašek si zachoval ryzí formu původního berberského dialektu. Stejnou strukturu jazyka, avšak jiný slovník, má tzv. argot. Je to tajný jazyk, který používají tuarežští kováři k šifrované komunikaci mezi ostatními členy komunity.
Tuaregové více než 2000 let využívají ke psaní berberské písmo známé jako tifinar (tifinagh). O jeho původu kolují dvě teorie. Jedna tvrdí, že vzniklo z fénického písma, a druhá uvádí, že je tifinar původní berberské písmo vycházející z obrázků věcí a zvířat.

Náboženství

Vyznání současných Tuaregů je islám, i když v některých severních a jižních částech obývaného území se můžeme setkat s křesťanskou minoritou. Modlitbám se kvůli absence mešit věnují spíše niterně. Tuaregové si nepotrpí na přehnanou pohostinnost a nejsou zvyklí dodržovat tradice, které jsou typické pro islám v hustě zalidněných oblastech.

Tuarežská kuchyně

Tuarežský čaj je symbol přátelství. Není to pouze nápoj Tuaregů, ale také obyvatel dalších zemí v okolí Sahary. Příprava nápoje je velice zdlouhavá, neboť se vlastně musí připravovat tři čaje po sobě. První čaj je nejsilnější.

Čaj

Do rituálu vaření čaje se mohou zapojit muži, ženy i děti. Nápoj vychází ze zeleného čaje, který se míchá s cukrem a je ochucen lístky máty. Čaj se pije při jakékoliv možné příležitosti. Pouštní krajina je velice neúrodná, a proto je jídelníček Tuaregů velice strohý. Lepší jídla si připravují pouze na speciální příležitosti. Zdrojem obživy je voda.

Způsob táboření

Tuaregové táboří vždy v blízkosti vody, kterou pijí oni i jejich zvířata (ovce, kozy, krávy, velbloudi). Jen tak mají dostatek masa a mléka, z něhož si vyrábějí vlastní sýr a máslo.
Zvířata chovají také k prodeji, aby si mohli nakoupit další suroviny na vaření – sůl, cukr, koření, mouku. Pouštní nomádi jedí kromě kozího a skopového masa výjimečně drobná divoká zvířata a ptáky (drop, perlička, stepokur). Děti mají jako hru lovení ještěrek, které si upečou na ohni.

Základní suroviny

Základem jídla Tuaregů je mléko a obilí. Dříve to bylo proso, dnes používají namletou hrubou mouku, z níž si v horkém písku pod ohništěm pečou vlastní nekvašený chléb zvaný tagella. Když je hotový, kousky míchají s cibulí, olejem nebo mlékem.
Mimo chleba k jídlům jedí potraviny dovezené ze sousedních krajů (rýži a těstoviny) a doplňují je omáčkami a masem. Ze zeleniny dominuje cibule, sušená rajčata a brambory, z ovoce zase datle a plody jujuba. Pro zpestření chuti si mohou kočovníci nakoupit na trhu i některé moderní nápoje a sladkosti.

komentáře

  1. […] Psali jsme také detailní článek o Kurdech, Berberech, nebo Tuarezích. […]

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

Alžírsko od severu k jihu
Všechny krásy Alžírska bez kompromisů od severu k jihu, od západu na východ. Koloniální města Alžír a Bejaia, hory i nádherné antické památky nás čekají na severu.  Několikadenní putování Saharou na jihu s Tuarégy nás vezme do úplně jiného světa.

76 900 

Detail zájezdu