Okruh severním Súdánem

89 900 

89 900 

14

Záloha: 20%

pozastaveno

REZERVACE

Autentický poznávací zájezd do Súdánu nejen za tajemnými pyramidami. Zcela bez turistů - cestovatelský zážitek první třídy.

Skupiny

Skupiny 6 - 12 osob

Letecky

Letecky z Prahy

Náročnost

Náročnost

Komfort

Komfort

Města

Města

Památky

Památky

Příroda a venkov

Příroda

Místní život

Místní život

Popis zájezdu

Náš poznávací zájezd do Súdánu má expediční a dobrodružný charakter, ale zároveň není fyzicky příliš náročný. Účastníci musí počítat s přesuny po prašných a nezpevněných cestách a spaním ve stanech nebo ve skromných místních domech. Náročná logistika, pronájem drahých terénních vozů s řidiči a povinná povolení způsobují vyšší cenu zájezdu. Odměnou za určitou míru nepohodlí vám ale bude ojedinělý cestovatelský zážitek na celý život.

Vydáme se do severního Súdánu křížem krážem kolem řeky Nil, která je zde v Súdánu divoká a neregulovaná. Navštívíme unikátní památky, pyramidy, pozůstatky dávných říší a civilizací. V Súdánu je nejvíce pyramid na světě a jejich návštěvu si užijeme naprosto bez turistů. Vydáme se do Meroe, kde je největší pyramidový komplex na světě a do Staré Dongoly, pozůstatků dávné křesťanské říše. Setkáme se s nomády v Bajúdské poušti. Vylezeme na stolovou horu Jebel Barkal a budeme plavit po Nilu. V Chartúmu se zúčastníme tradičního Súfijského rituálu, Nubijského zápasu a navštívíme největší velbloudí trh v zemi. Vše naprosto autenticky, bez turistů, žádné pozlátko, ale opravdová Afrika.

Zažijeme spoustu dalších dobrodružství, podívejte se sami do našeho programu. Bezpečnost je pro nás na prvním místě a spolupracujeme pouze s nejlepšími místními partnery. Všechna místa našeho itineráře jsou bez rizika.

Naším cílem je, aby celý zájezd proběhl v pohodové a přátelské atmosféře, protože přesně takový je i samotný Súdán.

Program zájezdu

DEN 1 - Přílet

V pozdních večerních hodinách přiletíme na letiště v Chartúmu, přesuneme se na hotel a přespíme.​

DEN 2 - Chartúm - Naqa - Mussawart - 6. katarakt

Ráno se po registraci pasu a vyřízení cestovnáho povolení vydáme na sever podél řeky Nil do nádherných archeologických nalezišť Naqa a Mussawarat a pak pak strávíme zbytek dne v okolí 6. nilského kataraktu (Nilské katarakty představují soustavu šesti kataraktů na řece Nil. Nacházejí se mezi Asuánem a Chartúmem. Vodní hladina je zde přerušovaná četnými malými balvany a kameny ležícími na dně řeky a také mnoha malými kamennými ostrůvky). Jsou zde tradiční vesnice, hory a příležitost pro pěší turistiku. Vyjedeme si také loďkou na jeden z ostrovů, kde se setkáme s místními farmáři a dáme si s nimi kávu nebo čaj. Ubytujeme se v tábořišti.

DEN 3 - 6. katarakt - Shandi - Pyramidy Meroe

Ráno se vydáme z oblasti 6. kataraktu do města Shandi, kde navštívíme trhy a poté do královského města Meroe, nejrozsáhlejšího pyramidového komplexu na světě. Strávíme zde jako nejspíš jediný turisté celý den a užijeme si opravdový unikát světového významu. Večer budeme pozorovat západ slunce u velkých pyramid. Společnost nám pravděpodobně budou dělat místní nomádi, kteří se s námi rádi zdrží na kus řeči. Nocleh v hotelu poblíž Meroe

DEN 4 - Meroe - Karima

Ráno si přivstaneme na východ slunce u pyramid a pak se vydáme směrem do Karimy. Po cestě se zastavíme u místních vesničanů vyrábějících cihly z nilského bláta. Pak projedeme nádhernou Bajúdskou pouští a setkáme se s farmáři z núbijské vesnice.

Dorazíme k dalším nádherným pyramidám Barkal, kde navštívíme Amonův chrám, královské město Napata a na západ slunce vylezeme na stolovou horu Jebel Barkal. Nocleh v tradičním guest housu v Karimě.

DEN 5 - Karima - Nuriho pyramidy - Elkurru - Kassingerovy ostrovy

Ráno navštívíme zeleninový a ovocný trh v Karimě a pak se přesuneme lodí kolem fascinujících Kassingerových ostrovů. Poté navštívíme nekropoli El Kurru a zkamenělý les, jedno z unikátních míst na planetě Zemi. Nakonec navštívíme nekropoli Nuri a vrátíme se na nocleh do guest housu v Karimě.

DEN 6 - Karima - Kerma - Tombos

Ráno se vydáme do Kermy, jednoho z nejstarších městských osídlení v Subsaharské Africe, kde si prohlédneme nejstarší a zároveň největší hliněné stavby na kontinentu. Pozůstatky těchto staveb, zvané Defufa jsou staré přiblžně 5000 let. Odpoledne navštívíme místní trh. a pak se přesuneme na nocleh v Tombu, kde budeme spát v guest housu

DEN 7 - Tombos - Sessibi - Soleb

Po pozorování východu slunce v Tombu se přesuneme směrem k Wádí Sebu a 3. nilskému kataraktu, kde překonáme Nil trajektem u vesnice Kokky. Navštívíme Sessibi, ruiny ehyptského města a zbytek dne pak strávíme ve vesnici Soleb na břehu Nilu. Ubytujeme se v guest housu v Solebu

DEN 8 - Soleb - ostrov Saï - Dongola

Ráno se přesuneme na ostrov Saï na Nilu,kde budeme obdivovat pozůstatky Egyptské říše, která kdysi sahala až sem. Vylezeme také na horu Jebel Dosha. Na malé lodi přeplujeme Nil a prohlédneme si zřéceninu osmanské pevnosti a středověkého kostela. Pak se vrátíme zpět a vydáme se do města Dongola, kde se ubytujeme v hotelu.

DEN 9 - Dongola - Stará Dongola

Z Dongoly po prohlídce místního trhu vyrazíme do Staré Dongoly rozmanitou krajinou. Po cestě se zastavíme v několika núbijských vesnicích. Utáboříme se poblíž koptských kostelů ve Staré Dongole u Velkého Nilu.

DEN 10 - Stará Dongola - kráter Atrun

Ráno si prohlédneme ruiny hlavního města křesťanského království Makurie, které existovalo od 6. do 14. století. Navštívíme klášter Ghazali a pak se vydáme do kráteru Atrun, kde se setkáme s kočovníky kmene Bšariin u nichž se utáboříme. V kráteru se tradičná metodou těží sůl a my se s tímto procesem seznámíme a práci si případně i vyzkoušíme.

DEN 11 - kráter Atrun - Chartúm

Dnes nás čeká cesta zpět do Chartúmu rozmanitou krajinou s mnoha zajímavými zastávkami. Ubytujeme se v hotelu v Chartúmu

DEN 12 - Chartúm

Ráno po snídani začneme prohlídkou Chartúmu, města na soutoku Modrého a Bílého Nilu. Projedeme se po Nilu lodí, navštívíme zajímavé etnografické muzeum, ostrov Tuti a rybí trh. Odpoledne se zúčastníme jedinečného Súfijského rituálu u hrobky Hamed El Nile.

DEN 13 - Chartúm a Omdurmán

Ráno se vydáme na autentický a největší velbloudí trh v zemi. Pak se přesuneme do města Omdurmán, které leží hned za řekou od Chartúmu. Jeho centrum je jedno velké tržiště s místními dílnami, které si projdeme. Odpoledne nás čeká zážitek v podobě tradičního Núbijského zápasu na chartúmském předměstí.

DEN 14 - odlet

Odlet v brzkých ranních hodinách do Prahy. K dispozici budeme mít pokoje v hotelu až do odjezdu na letiště.

Co mám v ceně?

 • letecká doprava: Praha - Chartúm - Praha s 20 Kg odbaveným zavazadlem, s 1 přestupem
 • ubytování: 6x hotel střední kategorie, 6x táboření v přírodě ve stanech a/nebo ubytování v tradičních núbijských domech
 • strava: plná penze a balená voda (snídaně, oběd, večeře)
 • přesuny: terénní vozy 4x4 s klimatizací
 • český průvodce: po celou dobu
 • místní průvodce: po celou dobu
 • všechny vstupy: včetně všech nutných povolení a registrací u místních úřadů
 • vybavení k táboření: stany, matrace
 • zvací dopis k vyřízení víz
 • spropitné
 • informační materiály
 • pojištění proti úpadku CK

Co nemám v ceně?

 • cestovní pojištění a pojištění storna
 • stravu kromě uvedené
 • víza (2500 Kč)
 • příplatek za 1 lůžkový pokoj 4000 Kč

Důležité informace

 • vzhledem k místním specifikům je itinerář flexibilní a v průběhu zájezdu může dojít k jeho změně
 • zájezdy se konají v malých skupinách maximálně 12 účastníků
 • odlet je z Prahy s jedním přestupem se společností Turkish Airlines
 • přesuny po Súdánu probíhají v terénních vozech 4x4 často po nezpevněných cestách
 • český průvodce je přítomen po celou dobu zájezdu
 • místní průvodce a řidiči jsou také přítomni po dobu zájezdu
 • ​Zájezd není fyzicky náročný, musí se pouze počítat s vysokými teplotami, prašností a občas nepohodlnými přesuny
 • zájezd je koncipovaný s plnou penzí. Plná penze je zajištěna řidiči/kuchaři a jezením v místních podnicích
 • po celou dobu zájezdu je k dispozici pitná balená voda
 • ubytování mimo Chartúm, Dongolu a Meroe je buď v tábořištích ve stanech nebo v tradičních místních domech. Rozhoduje se vždy na místě na základě dostupnosti, počasí a dalších okolností. Konečné slovo má místní průvodce, ale vždy se domlouváme jako skupina.​ Doporučujeme vzít si sebou vlastní lehký spacák nebo alespoň spacákovou vložku
 • minimální počet závazně přihlášených účastníků pro konání zájezdu je 6
 • pro vstup do Súdánu je zásadní podmínkou:​​
 • být držitelem platného cestovního pasu s expirací (platností do) minimálně dalších 6 měsíců od konce platnosti víza
 • nemít v pasu žádné razítko z Izraele, ani z hraničních přechodů se sousedními zeměmi (Jordánsko, Egypt)​
 • víza za vás vyřídíme a cena zájezdu zahrnuje i vízový poplatek a zvací dopis. Účastník je proto povinnen dodat nám scan svého pasu
 • vzhledem k vízovému procesu je nejzašší termín pro závazné přihlášení k zájezdu 2 týdny před odletem.​
 • v Súdánu NELZE užívat mezinárodní platební karty a NEFUNGUJE ani bankovní spojení prostřednictvím Western Union. Doporučuje se tedy mít při cestě do Súdánu dostatečnou zásobu hotovosti včetně rezervy pro případné nečekané události. V Súdánu lze v bankách a směnárnách bez problémů směňovat měny USD a EUR na místní měnu.​
 • doporučujeme konzervativní a nevyzývavé oblečení. Muži mohou nosit krátké kalhoty, u žen se to nedoporučuje, stejně jako trička bez rukávů. Zahalené vlasy nemuslimské ženy mít nemusí
 • alkohol je v Súdánu prakticky zakázaný. V nedávné době byla jeho konzumace nemuslimům sice povolena, ale nesmí u toho být žádný muslim

Termíny

pozastaveno

FOTOGALERIE ZE ZÁJEZDU

Fotky řeknou víc než tisíc slov

Průvodci zájezdu

Omar Jamaein

Majitel CK a průvodce

"Nezaložil jsem si cestovku, abych seděl v kanceláři, ale abych cestovatelům ukazoval svět."

Jsem nadšený cestovatel se slabostí pro Blízký východ, který si ale od Blízkého východu občas rád odpočine, a vyrazí kamkoliv jinam. Miluji kontakt s místními obyvateli, třeba na trzích nebo v uličkách měst, kde se rád toulám a nasávám atmosféru. Mám rád i historii a památky, ale nebaví mě klasické sightseeing tours "od kostelu ke kostelu". O země kam cestuji, se zajímám z hlubšího kontextu než pouze turistického. Rád vyrážím i do přírody na dlouhé treky. A co miluji nejvíc na práci průvodce? To nadšení a pozitivní energii, kterou čerpám od klientů, kteří jsou v zemi poprvé.

Termíny

nevypsány

REZERVACE ZÁJEZDU

Vyplňte jednoduchý formulář a do 24 hodin Vám mailem pošleme všechny informace a dokumenty k závaznému přihlášení.
Nechce se vám vyplňovat? Nevadí, pošlete nám mail nebo zavolejte na +420 777 223 024

Rezervace