Od Publikováno: 22. 9. 20224,3 min čteníCategories: NezařazenéViews: 1287

Madabská mozaiková mapa: unikát zachycující Svatou zemi

Madabská mapa označuje nejstarší mozaikovou dvmapu, jež zachycuje Svatou zemi, zvláště pak Jeruzalém. Najdete ji jako část podlahové mozaiky v byzantském kostele sv. Jiří v Madabě, tedy na území dnešního Jordánska. Nejedná se přitom o mozaiku ledajakou, nýbrž takovou, která oplývá mnoha zajímavostmi!

Vznik Madabské mapy

Vznik Madabské mapy je datován do 6. století, konkrétně mezi roky 542-570. Obraz Jeruzaléma na mapě totiž zachycuje kostel Nea, jenž byl postaven roku 542, avšak budovy vzniklé po roce 570 již nikoliv. Autorem mozaiky je doposud neznámý umělec. Uvádí se přitom, že dílo vzniklo pravděpodobně pro křesťanskou obec v Madabě.

Madabská mapa v proměnách času

Madabská mapa se nachází v apsidu kostela a je orientována východně jako oltář. Ve své původní podobě měřila 21 x 7 metrů a čítala více než 2 miliony dílků. V současné době činí její rozměry pouze 16 x 5 metrů. Důvodem je především rozsáhlé zemětřesení v roce 746, kdy bylo město značně pobořeno a následně opuštěno.

Mozaika byla znovuobjevena roku 1894, a to během stavby nového řeckého ortodoxního kostela. Avšak ještě v následujících dekádách – v důsledku požárů a činnosti v kostele – byly velké části mapy zničeny. Za současnou podobu mapy z velké části vděčíme Nadaci Volkswagenu Německé společnosti pro výzkum Palestiny, která v roce 1964 věnovala peníze na konzervaci mozaiky. K té došlo hned v následujícím roce.

Madabská tradice mozaik

Ne náhodou se jordánské Madabě říká město mozaiky. Nějakou mozaiku byste našli snad v každé domácnosti. Ve městě se dokonce nachází i škola věnující se specificky výuce umění mozaiky. Ptáte se, v čem je mezi všemi těmi mozaikami právě Madabská mapa natolik unikátní?

  • Na mozaiky narazíte také na posvátné hoře Nebo, která se nachází kousek od Madaby. Na horu proudí zástupy poutníků, neboť podle bible právě zde zemřel prorok Mojžíš.

Hlavním důvodem je to, co dílo znázorňuje. Zatímco ostatní mozaiky, které můžete v Madabě vidět, zachycují především zvířata, lidi nebo stromy, Madabská mapa je čistě kartografická. A k tomu ještě nejstarší na světě.

Význam Madabské mapy

Ve své době byla Madabská mapa důležitou pomůckou poutníků, kterým pomáhala s orientací při cestách do Svaté země. Ve své dochované části mapa znázorňuje území od Sebastie na severu k nilské deltě na jihu a od Středozemního moře k východní Moábské poušti. Nejpodrobněji je vyobrazen ve středu mapy se nacházející Jeruzalém (níže doporučuji video, které ukazuje 3D průlet Jeruzalémem v byzantských časech). V kombinaci čelní a ptačí perspektivy mapa ukazuje zhruba 150 měst a vesnic i se jmény.

Madabská mapa je mimo jiné důležitá také z vědeckého hlediska. Po svém znovuobjevení v 19. století se využívala pro lokalizaci a verifikaci biblických míst. Významnou roli sehrála například při konečném určení lokalizace izraelského města Aškelon.

Dvojnice Madabské mapy

Madabská mapa má po světě několik dvojnic, resp. kopií. Jedna z nich se nachází ve sbírkách Archeologického Institutu univerzity v Göttingenu, další ve foyeru Akademického muzea umění v Bonnu a na byzantském Cardu je pak umístěna kopie vyobrazení Jeruzaléma.

Jak se však říká, originál je jen jeden. Co takhle vyrazit na poznávací zájezd do Jordánska s CK Hamidi? S námi poznáte tuto zemi v úplně jiném světle!

komentáře

  1. […] známé pro své mozaiky z byzantské a umajjovské éry, a zvláště pak pro Madabskou mapu, což je mozaika zachycující Svatou zemi a Jeruzalém z 6. století, která se nachází na podlaze řeckého ortodoxního kostela sv. […]

  2. […] nesmíme opomenout, je starodávná jordánská mozaika. Asi nejznámější je ta, kterou najdeme na podlaze kostela sv. Jiří v Madabě zachycující Svatou zemi a Jeruzalém. Dnes je v Jordánsku k dostání spousta různých […]

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho!

To nejlepší z Jordánska
Vyvážený týdenní poznávací zájezd To nejlepší z Jordánska je ideální pro ty, kteří nemají tolik času, ale chtějí poznat největší lákadla jako skalní město Petra, poušť Wádí Rum, antický Jerash a odpočinout si u Rudého i Mrtvého moře.

29 900 

Detail zájezdu